HR-2HR-2

Human Resources – zarządzanie zasobami ludzkimi

Interesujesz się pracą w kadrach? Chcesz zmienić zawód na bardziej satysfakcjonujący?

Nie czekaj i już teraz znajdź pracę marzeń!

Kadrowa, kadrowy…

...specjalista ds. human resources, rekruter lub pracownik kadrowo-płacowy

To właśnie tymi słowami nazywa się pracowników, do zadań których należy obsługa wszystkich osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Dzisiaj zadania stawiane przed działem kadr są podobne do tych sprzed lat kilkunastu, lecz zmienia się sposób pracy. Nowoczesne technologie, systemy i oprogramowanie ułatwiają oraz przyspieszają obsługę formalną, ale to wiedza pracowników dalej odgrywa kluczową rolę dla działania przedsiębiorstwa.

44000000

Rynek pracy w Europie zmniejszy się o ponad 44 mln osób do roku 2025. Europejskie społeczeństwa starzeją się zbyt szybko – tylko niektóre z nich spełniają wymóg zastępowalności pokoleń.

2

Co 2 lata zmieniają pracę osoby reprezentujące pokolenia „Y” i „Z”, czyli – odpowiednio – urodzeni w latach 1980-2000 (tak zwani millenialsi) oraz po 2000 roku (post-millenialsi).

10

Przez 10 lat firmy muszą przechowywać dokumentację kadrową byłych pracowników. Jeszcze w 2018 roku było to 50 lat, jednak na początku 2019 roku czas ten został skrócony.

2500

Średnio 2.5 tysiąca złotych kosztuje pracodawcę rekrutacja jednego pracownika. Ceny są zróżnicowane w zależności od stanowisk, na które agencja zatrudnienia szuka kandydatów, wielkości firmy i miasta.

Wymagania stawiane kadrowym

Współczesne kadry to wyspecjalizowana komórka. Zadania, z którymi zmagają się działy human resources cechują się dużym zróżnicowaniem, toteż wymagania wobec kadrowych są wysokie.

KADRY - ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Zakres zadań stawianych przed działami HR jest nakreślony bardzo szeroko. Obok klasycznych, wręcz standardowych obowiązków (związanych z naliczaniem czasu pracy, wymiaru urlopu, składek czy zwolnień), znajdują się działania nakierowane na obsługę formalną pracowników obcojęzycznych, rekrutowanie nowych osób czy zapewnianie płynności działania systemów motywacyjnych.

Sekcje kadrowe zajmują się rozliczaniem nie tylko osób zatrudnionych na etacie w danej firmie, ale także podmiotów zewnętrznych współpracujących na umowach cywilno-prawnych (umowy-zlecenie czy o dzieło) oraz na zasadzie B2B.

Obsługa kadrowa

Dokładne i systematyczne naliczanie wymiaru urlopu, czasu pracy, nieobecności, składek, zasiłków czy podatków oraz tworzenie i kontrola grafików.

Akta osobowe

Komórki odpowiedzialne za sprawy pracownicze prowadzą akta osobowe, zawierające wszelkiego rodzaju wnioski i formularze składane przez pracowników.

Rozliczanie podróży

Działy HR mogą też zajmować się rozliczaniem kosztów podróży służbowych (biletów, hoteli) oraz konferencji – cateringu, sal czy obsługi kelnerskiej.

Wystawianie zaświadczeń

Prawidłowe sporządzanie pism dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, urzędów pracy, GUS, urzędów skarbowych, Komisji Nadzoru Finansowego i innych.

Outsourcing – co to?

Utrzymywanie przez firmę wewnętrznego, samodzielnego działu kadr nie zawsze jest opłacalne. W Polsce około połowa przedsiębiorstw do prowadzenia spraw kadrowo-płacowych zatrudnia podmioty zewnętrzne.

Usługi tego rodzaju świadczą zarówno agencje pracy, jak i te, w których zakresie obowiązków leży zajmowanie się rozliczeniami księgowymi. Często zatem bywa tak, że specjalista do spraw HR zatrudniony jest w firmie obsługującej wiele niezależnych od siebie przedsiębiorstw. Ma to swoje plusy i minusy, jednak jedno wydaje się pewne – na brak ofert pracy kadrowe nie mogą narzekać.

outsourcing hr
zasoby ludzkie
praca w kadrach
 • Director of staffing

  wielkopolskie / Poznań
 • Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
 • Odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi w regionie Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej, w tym za planowanie zasobów ludzkich, rekrutację, zarządzanie wynikami,...
 • Dodano: dzisiaj
 • ZOBACZ SZCZEGÓŁY OFERTY
 • Koordynator ds. pracowniczych

  wielkopolskie / Kępno
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kępnie
 • Nadzór i koordynowanie pracowników z różnych krajów hiszpańskojęzycznych, legalizacja pobytu i pracy, załatwianie spraw administracyjnych związanych z bieżącą obsługą...
 • Dodano: dzisiaj
 • ZOBACZ SZCZEGÓŁY OFERTY
 • Pośrednik pracy - stażysta

  kujawsko-pomorskie / Brodnica
 • Powiatowy Urząd Pracy w Brodnicy
 • Poznanie struktury i zasad działania Urzędu; poznanie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; zapoznanie się z rozporządzeniem MPiPS z dnia 14 maja 2014...
 • Dodano: dzisiaj
 • ZOBACZ SZCZEGÓŁY OFERTY


Dobrze wiedzieć…

…jak wyglądają podstawowe wartości w branży HR. Poniżej prezentujemy przybliżone dane zebrane na polskim rynku pracy. Obrazują one standardy występujące w branży HR. Warto mieć na uwadze, że rynek human resources zmienia się bardzo dynamicznie, a pokazywane wartości mogą być rożne w zależności od wielu czynników – wielkości firmy, ilości obsługiwanych przez nią pracowników czy miejsca działalności.

Odsetek wśród pracowników HR stanowią kobiety.

Pracowników HR zatrudnionych jest na umowę o pracę.

Firm nie dysponuje wewnętrznym działem HR.

Pracownikom przysługuje prywatne ubezpieczenie medyczne.

Warunki pracy

Polski rynek dla specjalistów kadrowo-płacowych ma wiele do zaoferowania. Propozycje pracy składają zarówno wewnętrzne działy HR, jak i firmy obsługujące wiele różnych przedsiębiorstw. Standard zatrudnienia jest jednak zbliżony. Zdecydowana większość osób w tej branży pracuje na podstawie umowy o pracę, a wśród benefitów pozapłacowych znajdują się między innymi prywatne ubezpieczenia medyczne, karnety sportowe, dofinansowanie do szkoleń czy wyjazdów wakacyjnych.

Zarobki HR

Poziom przeciętnego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom pełniącym funkcje specjalistów do spraw kadrowo-płacowych charakteryzuje się zróżnicowaniem, jednak można wyodrębnić kluczowe czynniki, na podstawie których jest on kształtowany. Średnią wysokość pensji uzależnia się m.in. od zebranego dotychczas doświadczenia, obsługiwanej branży, miejscowości wykonywania pracy, wykształcenia czy odbycia różnego rodzaju kursów i szkoleń. W 2018 roku przeciętna miesięczna pensja wahała się od 3400 do 5800 złotych brutto.

Poznaj branżę HR

 • kadrowa
 • praca kadrowa
 • praca kadrowej