Dodane przez Olaf

Czym się zajmuje kadrowa?

Praca jako kadrowa to typowa praca biurowa, w której codziennie trzeba stykać się z mnóstwem dokumentów. Nie jest więc to stanowisko dla osób uwielbiających ruch oraz zmieniające się otoczenie. Jest również bardzo odpowiedzialną funkcją, gdyż bez dobrej kadrowej trudno o porządek w administracyjnej części prowadzenia przedsiębiorstwa. Co dokładniej wchodzi w zakres obowiązków kadrowej?

 

Najogólniej można powiedzieć, że kadrowa zajmuje się dbaniem o sprawy związane z danymi osobowymi pracowników, ich umowami regulującymi warunki pracy oraz dbaniem o regularne wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Przez ręce kadrowej przewijają się liczne akta osobowe, wnioski o urlop, zwolnienia lekarskie oraz inne dokumenty związane z formalizacją pracy w firmie. Dział kadr zajmuje się także organizowaniem szkoleń dla pracowników, a także bierze udział w procesie przyznawania premii lub innych bonusów. W wielu firmach to właśnie na dział kadr spada obowiązek stworzenia systemu motywacyjnego dla pracowników, obejmującego różnorodne pakiety ubezpieczeń, karty sportowe lub obiadowe, a także prywatną opiekę medyczną.

 

Kadrowa jest zatem osobą, która musi lubić pracować nie tylko z dokumentami, ale także z ludźmi. Jeśli częste spotkania z innymi ludźmi ją męczą, jej praca może szybko stać się nie do zniesienia.